مشخصات خود را فراموش کرده اید؟

توضیحات

مشخصات پروازی:
• قدرت مانوردهی و پرواز تا ارتفاع 500 متر از سطح زمین
• قدرت مانوردهی و پرواز تا شعاع 15000 متر با استفاده از سیستم رادیو کنترل(موجود در سیستم )
• قدرت مانوردهی و پایداری پرواز در باد با سرعت 25 کیلومتر بر ساعت
• مداومت پروازی 45 – 55 دقیقه ( متغیر بنا بر ارتفاع و نوع ماموریت )
• قابلیت برداشت بیش از 40 هکتار در مدت زمان 20 دقیقه
• وزن کل سیستم با تمامی ماژول ها 7500 گرم
• توان پرواز با اضافه کردن وزنی برابر با 8 کیلوگرم علاوه بر وزن خود سیستم
• مقاومت پروازی در شرایط نابسامان جوی و بادهای استاتیک و دینامیک
• آماده پرواز شدن سیستم در کمتر از 2 دقیقه
• آمادگی پرواز سیستم در شرایط بارانی غیر شدید
• دارای سیستم نشست و برخواست خودکار
• دارای سیستم ناوبری و هدایت اتوماتیک (خلبان خودکار)
• هدایت پروازی سیستم در دو حالت خودکار و دستی به طور همزمان و تغییر مسیر پروازی از قبل تعین شده به
صورت آنلاین
• مخابره و ارسال تصاویر به صورت زنده در طول مسیر پروازی در تمامی پرواز ها (اختیاری)
• نمایش مولفه های کامل پروازی بر روی نمایشگر
• دارای سیستم Back To Home برگشت به خانه به طور هوشمند و غیر هوشمند
• دارای سیستم Failed Safe ،سیستم امنیتی قطع ارتباط و برگشت به خانه و فرود خودکار
• دارای سامانه PPK با دقت مسطحاتی 3 تا 5 سانتیمتر و ارتفاعی 8 تا 10 سانتی متر
• مجهز به سنسور تشخیص مانع جهت جلوگیری از برخورد با موانع احتمالی
• توان پروازی در دمای از منفی 30 درجه تا حدود مثبت 65 درجه سانتیگراد

اول صفحه